Zupełna nowość w kierunkach studiów – analiza danych Big Data. Kto sprawdzi się na tych studiach?

Razem z dynamicznym rozkwitem nowych technologii, nowych mediów, branży informatycznej, przyszedł moment na przechowywanie dużej ilości danych i bezpieczne zarządzanie bazami danych. Otworzono nowe kierunki studiów kształcące w tej branży a także powstają rozwojowe stanowiska pracy w korporacjach, opierające się o zbieranie, umiejętne analizowanie oraz przechowywanie danych.

big data

Autor: lungstruck
Źródło: http://www.flickr.com
Adresatami tych nowatorskich studiów są młodzi ludzie pragnący rozszerzyć swą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności jej użycia w zakresie nowatorskich informatycznych metod i przedmiotów analityki ogromnych zbiorów danych, z wyraźnym włączeniem przypadków w gospodarce. Problemy dotyczące pozyskania, porządkowania, przechowywania i analizy sporych wolumenów danych przy użyciu najnowszych narzędzi będą kreować na rynku nowe potrzeby połączone z tematem, jakim jest analiza danych Big Data. Sprawdzą się tu absolwenci posiadający wykształcenie wyższe lub dyplom z zakresu informatyki albo analityki. Studia te są adresowane do wszystkich osób, które chcą udoskonalić modele biznesowe oraz możliwości wykonawcze dostosowane do dynamicznych zmian w w świecie nowych technologii; zobacz też big data analiza. Zagadnienia pakowane do wspólnego wora z napisem „analiza danych Big Data”, powiększa także kompetencje ludzi, którzy skończyli studia z zakresu finansów, bankowości produkcji, marketingu, handlu, branży usługowej, branży energetycznej i oczywiście ekspertów z dziedziny technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.

analiza danych

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com
Zarządzanie bazami danych to przyszłościowy kierunek przygotowujący do pracy w korporacji działającej przykładowo w branży IT, jak również wszystkich tych, które mają z nimi związek. Dobrze przygotowany do pracy absolwent tego kierunku, jako ekspert rozwiniętej analizy danych, może znaleźć zatrudnienie w biznesie, administracji a przede wszystkim w centrach badawczych, specjalizujących się w zaawansowanej analityce danych.

Więcej informacji: big data w bankowości