Zadanie związane z gruntem, co jest potrzebne do określonych działań w tej dziedzinie. O jakim rodzaju narzędzi warto pamiętać?

Przy okazji stawiania domu czy budowania kolejnej budowli zwykle zadawane jest pytanie o zagęszczanie gruntu, wzmacnianie gruntu czy stabilizacje gruntu. Najdogodniejszym, ale i jednocześnie najbardziej korzystnym finansowo rozwiązaniem jest mechaniczne zagęszczanie ziem gruntownych.

W czasie takiego procesu fragmenty szkieletu ziem gruntowych zbijają się, co sprawia, że konkretna ilość powietrza i wody redukowana jest z malejących objętości porów. Zabieg ten ma na celu wzrost nośności i odporności na wodę gruntu, a także do obniżenia jego podatności na rozjeżdżanie czy robienie się kolein.

walec

Taki rodzaj wzmocnienia (link) gwarantuje najciekawsze efekty w gruntach zwanych spoistymi, w jakich zaobserwować można duży wzrost wytrzymałości. Mniej dobre efekty wykazuje w gruntach charakteryzujących się sypkością. W celu zagwarantowania wymaganych atutów związanych z wytrzymałością, też ze względów ekonomicznych powinniśmy złączyć niezwykle dokładnie sprzęt zagęszczony. Jakie rodzaju mamy urządzenia do zagęszczanie gruntu gruntu. Najbardziej znane są walce.

Zależnie od rodzaju sposobu napędzania walce jesteśmy w stanie pogrupować na: samojezdne oraz przyczepne. Biorąc pod uwagę ciężar jesteśmy w stanie je podzielić na lekkie, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie. Równocześnie, czasem, by podnieść wagę walców obciąża się je dodatkowym balastem. Walce statyczne gładkie działają przy pomocy wału. W takim najprostszym walcu przyczepnym elementem głównym jest rama, która jest jednocześnie konstrukcją zespawaną z profili stalowych. Jest ona wyposażona w zaczep, który umożliwia sprzęgnięcie walca z ciągnikiem. W ramie ulokowane się także ułożyskowana oś wału zrobione również jako forma spawana.

koparka

Autor: Bill Smith
Źródło: http://www.flickr.com
Wał złożony z cylindrycznego płaszcza, dwóch ścian bocznych i osi do zamocowania z ramą. W bocznych ścianach są dziury, które pozwalają na uzupełnienie wodą lub piaskiem. W podobny sposób możemy zmienić ciężar walu i dopasować go do aktualnych potrzeb, wynikających z rodzaju i wilgotności gruntu. obecne są także kolejne walce, które sprawdzają się w tych pracach, co więcej, tego typu roboty bez walców byłyby trudne do przeprowadzenia. Autor http://www.spoiwex.pl/