Współczesny egzamin maturalny

Aktualnie matura przebiega zgoła inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Uległ zmianie zakres tematów, które do tego testu trzeba umieć, jak również system nauczania do egzaminu maturalnego. Wynika to między innymi z reformy edukacji, która utworzyła szkoły gimnazjalne, a do tego skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych o rok.

Z tego powodu przygotowania do egzaminu maturalnego muszą zamknąć się w krótszym czasie. Wiele osób sądzi, że stary system jest lepszy, a matura (matura z informatyki 2019) starego typu była testem na znacznie wyższym poziomie. Nie jest to stuprocentowo prawdą. Współczesny egzamin kładzie bowiem nacisk na skontrolowanie innych zdolności niż stara matura. Następną różnicą jest ukazanie się szerokiego wyboru opracowań typowo do matury takich jak „angielski kurs do matury”, które mają ułatwić uczniowi przyswajanie koniecznej wiedzy poza murami szkoły.

Język polski

Przygotowania do matury

Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starą a nową maturą, najczęściej za przykład podawany jest maturę z polskiego. Egzamin ustny z języka polskiego odbiega bowiem znacznie od swojej wersji z przeszłości. Dawniej polegał on na losowaniu zagadnień z udostępnionej puli, a później na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Obecnie matura (informatyka matura) z języka polskiego polega na własnoręcznym stworzeniu przez ucznia prezentacji. Zagadnienia są podawane przez nauczycieli, uczniowie mogą także układać swoje, które muszą zostać zatwierdzone. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed grupą ludzi, najlepiej z użyciem pomocy w formie prezentacji multimedialnej, plakatów i innych.

Przygotowania do matury

Dzisiejszy system edukacji w większości przypadków owocuje tym, że w szkole ponadgimnazjalnej przez dwa lata realizowany jest standardowy program lekcji, a dopiero w trakcie trzeciego roku rozpoczynają się przygotowania typowo maturalne. W ramach przygotowań organizuje się różnego rodzaju zajęcia fakultatywne z przedmiotów, z których młodzi ludzie zdają maturę. Oprócz tego można także korzystać ze specjalnych opracowań, których jest wydawanych bardzo dużo z rozmaitych dziedzin. Kurs maturalny z matematyki może być przydatny dla wielu osób, szczególnie że obecnie jest ona przedmiotem obligatoryjnym dla wszystkich. Wielu uczniów decyduje się także na korzystanie z korepetycji w celu podniesienia poziomu umiejętności z różnych przedmiotów.