Współpraca i dialog dzieci z różnorodnych krajów

Szkoła dialogu nie należy do typowego rodzaju szkół dla młodzieży. Oprócz realizacji standardowego wymaganego przez MEN programu, skupia się tutaj na propagowaniu szacunku oraz tolerancji, szczególnie do innych kultur oraz wyznać religijnych.

Mały chłopczyk z dyniami

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Główną podstawą działania szkoły dialogu (szkoła dialogu etz chaim) zdaje się być w głównej mierze budowanie wzajemnego szacunku wśród dzieci różnych narodowości oraz różnych wyznać poprzez konfrontację oraz współpracę ze sobą dzieci z różnych krajów. Lekcje najczęściej prowadzi się tutaj w niewielkich klasach, żeby dzieci miały możliwość lepiej się poznać.

Jeżeli bez zadowalających efektów poszukujesz tak samo nieszablonowego serwisu, to zalecamy ten link – przekonasz się, on też jest bogaty w tego rodzaju wpisy.

Szkoły dialogu zwykle są placówkami, które należą do jakiejś fundacji działającej na rzecz pamięci o kulturze żydowskiej lub innych kulturach. W szkołach dialogu najważniejsza jest konfrontacja z innymi kulturami oraz uczenie dzieci autorskimi metodami, gdzie główny nacisk kładzie się na współpracę między dziećmi, która to jest gwarancją sukcesu przy realizacji jakiegoś zadania, dzięki temu dzieci uczą się myśleć o sukcesie jako o wyniku wspólnych działań.

To zdaje się być wyjątkowo istotnym czynnikiem mającym wpływ na świadomość oraz szacunek dla innych wyznań wśród dzieci. Bardzo ważne są też zajęcia dodatkowe organizowane w ramach działalności szkoły. Mogą to być lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole

Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

istotna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i niemieckiego. Ponadto organizuje się zajęcia plastyczne i muzyczne. Popularne w szkołach dialogu są również nietypowe autorsko opracowane metody nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych.

Potrzebna będzie Ci kluczowa treść (https://krevetki.pl/blog/nadczynnosc-tarczycy-u-kotow/) pewnego tekstu? Może chciałbyś zaczerpnąć informacji, które zawarliśmy na kolejnej witrynie. Zapraszamy!

Poza różnorodnością przedmiotów spotkać się możemy w takiej szkole z nieco innym podejściem nauczycieli do ucznia (oferta szkoły dialogu etz chaim).

Kadra nauczycielska stara się poznać każdego swojego podopiecznego, jest to oczywiście możliwe dzięki niewielkiej ilości dzieci w klasach. Poza tym uczniowie są stale pod opieką pedagoga oraz psychologa. Organizowane są spotkania każdego dziecka z psychologiem, mają one miejsce regularnie co jakiś czas. Innym ważnym elementem w kształtowaniu świadomości oraz szerzeniu tolerancji wśród dzieci uczących się w szkole dialogu jest uczestnictwo we wszelkich świętach różnych wyznań oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych charakterystycznych dla różnych kultur.