Idea samorozwoju

W ostatnim czasie często można się spotkać z określeniem „coaching”. W dalszym ciągu jednak raczej nieduża grupa osób wie, co ten zwrot oznacza. Coraz więcej mówi się i pisze o tym zjawisku, podobnie jak coraz większa liczba osób korzysta z tego rodzaju usług. Ogólnie rzecz biorąc coaching to zestaw rozmaitych czynności, mających na celu rozwój określonych cech u danej osoby.

pomysł

Autor: Tsahi Levent-Levi
Źródło: http://www.flickr.com

Jednostką coachowaną może być pojedyncza osoba lub grupa, na przykład cała firma. Coaching w biznesie jest zresztą jednym a najczęstszych rodzajów tego procesu. W tej sferze bowiem bardzo ważne jest kładzenie nacisku na talenty i sukcesy jednostki, które przyczyniają się do powodzenia całej firmy. Istotne jest więc, by zwracać uwagę na odpowiedni rozwój pojedynczych osób i zachęcać je do poprawiania swoich zdolności. O zainteresowaniu coachingiem świadczyć może duża częstotliwość wyszukiwania fraz w rodzaju „coaching Warszawa” na stronach internetowych.

Walka ze stresemIstotnym działaniem wiążącym się bezpośrednio z coachingiem są rozmaite metody zapobiegania konsekwencjom stresu. Stres jest elementem we współczesności ogromnie rozpowszechnionym, a jego skala ciągle wzrasta. Może doprowadzić niekiedy do rozmaitych zaburzeń psychologicznych, a niekiedy także do poważnych chorób. Stres zwykle wiąże się z prowadzeniem szkodliwego trybu życia, na czele z ciągłym pośpiechem i niewłaściwymi nawykami. Coaching jest pomocny w zminimalizowaniu takich przyzwyczajeń, a przynajmniej w ograniczeniu ich zasięgu. Coach jest osobą, która ma za zadanie pomóc klientowi określić, jakie czynniki wywołują w nim stres i pomóc je wyeliminować – dowiedz się więcej.

Rozmaite metody postępowania
Coaching w standardowym pojmowaniu opiera się przede wszystkim na bezpośrednim spotkaniu coacha z klientem. Konwersacja taka w dużej mierze oparta jest na pytaniach, które mają pomóc klientowi dojść do odpowiednich wniosków. Bardzo istotne w coachingu jest to, by takie rozmowy przebiegały w miłej, pełnej wzajemnego szacunku atmosferze. W takich warunkach klient jest bardziej zrelaksowany i skory do szczerych odpowiedzi na pytania. W ostatnim czasie pojawiły się również sposoby o bardziej nowoczesnym charakterze. Rozmowy coachingowe przebiegają na przykład za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem programu Skype.