Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

„Skarby przyrody to takie unikaty jak na przykład obrazy Rafaela. Zniszczyć je łatwo, ale odtworzyć? Nie ma możliwości.”
Oto złota myśl, która odwołuje się do tematu ludzkiej ingerencji mającej wpływ na otaczającą nas przyrodę.
Albowiem fakt, że człowiek ma wpływ na środowisko naturalne jest niepodważalny.

Można jedynie wymieniać poglądy na temat wielkości tego wpływu. Czy człowiek faktycznie tak bardzo narusza przyrodę, czy też nasze życie jest wręcz niezauważalne dla świata, w którym funkcjonujemy?
Bez względu na to, jak jak wielka jest nasza ingerencja w środowisko (strona internetowa), na pewno z wielką roztropnością i rozwagą musimy podchodzić do naszych zamierzeń, aby potencjalnie zniwelować zły wpływ na naturę.
Biorąc to pod uwagę zaczęto montować np. nowoczesne filtry oczyszczające spaliny czy ekrany akustyczne tłumiące natężenie dźwięku. Aby nasze poczynania okazały się jeszcze bardziej skuteczne czuwa nad nimi prawo, czyli komisja określająca oddziaływania na środowisko ( ehsbiznespartner.pl/ ) oceny.

zasadzona jodła koreańska

Autor: F. D. Richards
Źródło: http://www.flickr.com

Cały proceder rozpoczął się w 1969 roku, kiedy sekretarz ONZ opublikował raport, który wskazywał, iż nasze działania mogą stanowić zły wpływ na środowisko naturalne. tego samego roku w Stanach Zjednoczonych pojawił się zbiór zasad , jakimi miała się kierować polityka środowiskowa USA. Następnie kolejne kraje powzięły decyzję by podporządkowywać się tym zasadom.
Podsumowując, od 1990 roku w Polsce na powstające inwestycje potrzebne są pozwolenia na rozpoczęcie budowy, ale także decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Muszą być bezpieczne tj. nie przekraczać standardów emisyjnych (spaliny), nie stanowić zagrożenia dla człowieka oraz okolicznej fauny i flory.
W sytuacji gdy kwestie te ,nie są całkowicie jasne i przejrzyste, wtedy przeprowadza się procedurę którą jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem prowadzącym proces jest przeważnie wójt, burmistrz lub prezydent, który swe decyzje ustanawia wspólnie z regionalną dyrekcją ochrony środowiska oraz inspektorem sanitarnym.
Procedura ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko jest więc tarczą, która chroni środowisko, ale też zwykłych mieszkańców przed destrukcyjnym działaniem człowieka.
Daje nam świadomość, że robimy coś dobrego nie tylko dla siebie jako jednostki, ale dla przyszłych pokoleń. To nasza powinność wobec przyszłości.