Sposoby na przyswojenie reguł logiki

W logice, jaka jest powszechna na różnych kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są określone reguły. Nauka ta mówi o klarowności oraz stosowaniu pewnych wzorców. To właśnie z takich powodów w mowie potocznej utarło się powiedzenie, że coś jest albo może być logiczne. Pewne nazwy możemy negować, wtedy ma miejsce tak zwana negacja. Określone nazwy w logice to wyrazy czy wyrażenia. Spełniają one funkcje w większości przypadków taką, jak podmiot oraz orzecznik.

Logika a obowiązujące reguły

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią określonej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja nazwy. Jej pewnegotypu przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod lupę całkowity zbiór powiązanych desygnatów danej nazwy. Konotowane są głownie cechy, którymi odróżnia się pewna nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, jakie oparte jest na dokładnie określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać zespół pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

Logika a określona w niej jasno negacja

Szczególnie ważną rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja. Poszczególne nazwy można negować. Patrząc na funkcje logiczne, przykładowo negowania oraz to jak wciela się ją w życie, można powiedzieć, że dana nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice można użyć tzw. potrójnej, jak również i podwójnej – czyli klasycznej negacji. Stół oraz nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Niezwykle znaczący w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, jakiego dotyczy określona nazwa.

Konotacja a denotacja w logice

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod uwagę nie tylko desygnaty, jednak głównie poszczególne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą rozmaite poduszki, jakie tylko dana osoba może sobie wyobrazić. Gdy chodzi o funkcję taką jak konotacja, wskazać trzeba określony zespół cech. Musi być on niezbędny do całkowitego określenia wskazanej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć dany przedmiot odbiorcy.

Źródło: www.tautologia.pl