Większość nauk ścisłych, jak i o charakterze humanistycznym, wywodzi się z logiki

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią wybranej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak treść nazwy konotacja. Jej pewnegotypu przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod lupę pełen zbiór powiązanych desygnatów pewnej nazwy. Konotowane są w szczególności cechy, jakimi cechuje się dana nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, jakie opiera się na ściśle określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać komplet pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Fundament logiki tworzą zależności między zdaniami, które są zapisywane w postaci podobnej do działań matematycznych.

Czy chcesz wyszukać pokrewny materiał? Jeżeli tak, to bez obawy kliknij ten odsyłacz i zerknij na stronę (https://tablicowo24.pl/kategorie/flipchart/), która niewątpliwe także przypadnie Ci do gustu.

Zdanie przybiera zarówno postać słowną, jak i matematyczną. Ważne, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można brać pod uwagę zależności łączące zdania składowe. Jedną z najważniejszych zależności w logice jest koniunkcja logiczna, nazywana także iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wtedy, gdy oba zdania składowe są prawdziwe. Można to zaprezentować za pomocą dowolnie wybranego wyrażenia, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wtedy całe wyrażenie także będzie fałszywe.

Niezwykle istotną rolę w nauce takiej jak logika pełni negacja. Rozmaite nazwy można negować. Biorąc pod uwagęfunkcje logiczne, przykładowo negowania oraz to jak wciela się ją w życie, można powiedzieć, że określona nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice opcję używać tak zwanej potrójnej, jak również i podwójnej – czyli klasycznej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Niesamowicie znaczący w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, którego dotyczy dana nazwa.

Wykorzystanie w praktyce

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod lupę nie jedynie desygnaty, jednak szczególnie kolejne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą rozmaite poduszki, jakie tylko dana osoba może sobie wyobrazić. Patrząc na funkcję taką jak konotacja, wskazać powinno się określony zespół cech. Musi być on niezbędny do całkowitego określenia wybranej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć wybrany przedmiot odbiorcy. Więcej odnośnie logiki .