Większość nauk przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, wywodzi się z logiki

Powszechnie uważa się, że to matematyka jest „królową nauk”, wielu ludzi traci jednak styczność z tą dziedziną nauki w późniejszych etapach edukacji. Większość podstawowych dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki. Nauka ta jest zasadniczym instrumentem wnioskowania używanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to jednocześnie jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Studenci kierunków humanistycznych poznają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu wyrażeń, z kolei studenci kierunków ścisłych zwiększają swoje zdolności w logice matematycznej, która największy nacisk kładzie na udowadnianie twierdzeń.

Główne elementy:

książka

Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki stanowią zależności między zdaniami, które są wyrażane w formie podobnej do działań matematycznych. Zdanie może przybrać zarówno postać wyrazową, jak i matematyczną. Ważne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wtedy można rozważać zależności łączące zdania składowe. Przykładową podstawową zależnością w tej nauce jest koniunkcja logiczna, zwana także iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wtedy, gdy obie części składowe są prawdą. Można to zaprezentować za pomocą dowolnego zdania, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe wyrażenie też będzie fałszywe.

Zastosowanie w praktyce:

Wielu ludzi jest zdania, że logika jest trudnym sposobem wyrażania zjawisk prostych. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie funkcjonalne, logika jest narzędziem szeroko wykorzystywanym chociażby przez naukowców prowadzących prace nad sztuczną inteligencją.

Przeczytaj więcej szczegółów, a zobaczysz podobne wiadomości, które z pewnością też Cię zainteresują. Nie zwlekaj zatem i użyj linku imprezy okolicznościowe gdańsk!

Wpojenie sztucznemu umysłowi zasadniczych prawd, które dla przeciętnego człowieka są dość oczywiste, jest ogromnie czasochłonnym i żmudnym zajęciem. Komputer obdarzony tego rodzaju inteligencją oprócz logicznego wartościowania informacji pobieranych z otoczenia, musi być w stanie wykonać skomplikowane czynności.

Jak się bowiem okazuje, skopiowanie drogi ludzkiego rozumowania jest czynnością bardzo trudną i wymaga nakreślenia od nowa różnorodnych zależności, takich jak przedstawiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W praktyce oznacza to wprowadzanie bardzo wielu zdań do pamięci komputera i przypisywanie im wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.